Skip to content

Monthly archives: juli, 2021

Elavtal, så väljer du rätt

Går du i funderingar på att byta ditt elavtal till ett annat bolag? Du kanske känner att du vill minska ner dina utgifter och hitta ett billigare alternativ- Eller att det bolag du har nu inte producerar miljövänlig och hållbar el. Om du ska flytta ska du absolut se över elavtalet eftersom det ofta är ett anvisat avtal och här kan du faktiskt spara en hel del pengar.

Idag finns det en rad olika elbolag som du kan sluta avtal med där du kan få ett avtal som möter de krav du har på ett elhandelsbolag. De flesta vill givetvis ha så billig el som möjligt, men det kan även handla om, som nämns ovan, ursprungsmärkning för att veta att det är miljövänlig el.

Jämför och kontrollera

Jämför och kontrollera

Det brukar rekommenderas att du ska se över ditt elavtal minst en gång om året, även om du gjort ett aktivt val. Priser förändras, villkor förändras och det är lätt att allt går på rutin. Fungerar allt så rullar bara elavtalet på eftersom det ofta förlängs automatiskt. Men det kan innebära onödigt dyra elräkningar.

Om du ska byta bör du först kontrollera både den bindningstid och den uppsägningstid som du har på ditt elavtal. Du kan givetvis börja söka efter och jämföra andra möjligheter för att byta elleverantör, men innan du bestämmer dig för att teckna nytt elavtal så se över villkoren. Vanligtvis får du betala en lösenavgift om du bryter ditt avtal innan bindningstiden är slut.

Det finns en hel del jämförelsesidor där du kan se vad priserna och villkoren är hos olika elleverantörer. Den smidigaste är dock Elpriskollen som är Energimarknadsinspektionens jämförelsesajt. Det är en oberoende jämförelsesajt för elpriser och elavtal. Här redovisar elleverantörerna sina priser för fasta, rörliga, mixade och anvisade avtal. Dessutom ska allt ingå i de priser som redovisas:

  • Pris på el
  • Moms
  • Eventuella avgifter
  • Elcertifikatets kostnad

Olika avtalsformer

Det finns idag tre vanliga avtalsformer för el – fast, rörligt och mixprisavtal. Vad du ska välja beror helt och hållet på din privatekonomi och din boendeform. Har du en budget som tillåter stora svängningar i elpriser är oftast ett rörligt elavtal det mest gynnsamma. Den här avtalsformen är ett vanligt alternativ för personer som bor i lägenhet. Fasta elavtal är den form som många husägare väljer eftersom en uppgång i elpriser kan få ganska stora konsekvenser för privatekonomin. Den tredje varianten är mixprisavtal där hälften är rörligt och hälften fast. Det är en avtalsform för dig som kanske vill kunna utnyttja fördelarna med det rörliga priset, men ändå ha en viss trygghet i att räkningarna inte blir alltför höga om elpriserna stiger.

Det finns ytterligare en avtalsform men den kräver mycket engagemang och tid från din sida och det är timprisavtal. Här handlar det om att du kontrollerar priset timme för timme och använder elen när priset är som lägst.

Bindningstid för elavtal

När du väljer ett nytt elavtal får du även välja bindningstid. Det rekommenderas att du inte binder upp ditt elavtal på för lång tid. Rörliga elavtal har oftast kortare bindningstid än fasta. Om elpriset är mycket lågt vid tidpunkten för när avtalet tecknas väljer många att binda under längre tid. Observera dock att om du vill byta i förtid får du betala lösenavgiften, vilket kan bli ganska dyrbart. Det är dessutom svårt att veta hur elpriserna kommer att ändras i framtiden, så var lite försiktig när du väljer bindningstid.

Uppsägningstid för elavtal

Innan du väljer att byta bolag så kontrollera din uppsägningstid. Ibland kan det vara en månad, ibland två månader. Men för att det inte ska gå över i en ny avtalsperiod måste du aktivt säga upp ditt avtal i rätt tid. Vilken uppsägningstid du har kan du se i villkoren för ditt elavtal.

Ha detta i åtanke när du väljer nytt elavtal

  • Du bör alltid undvika anvisat avtal, det vill säga när du inte själv aktivt väljer elavtal och elhandlare.
  • Kontrollera alltid villkoren i det elavtal du har vad gäller bindningstid och uppsägningstid.
  • Tänk på att du är skyldig att betala lösenavgift om du bryter ditt avtal i förtid. Det kan bli ganska kostsamt.
  • Jämför olika avtalsformer – fast, rörlig, mixpriavtal och timprisavtal.
  • Gå till en jämförelsesida och jämför olika elbolag och deras priser.
  • När du säger upp avtalet gör det helst skriftligt via mejl.